Salanova Marul

Salanova Marul

Yıllık ortalama 5 hektar üretimi yapılmaktadır.